Sosiaaliala YAMK

Vuoden 2026 lastensuojelupäivät

Valtakunnallisten lastensuojelupäivien 2026 yhteisenä teemana oli kumppanuustoiminta julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kesken, sekä lastensuojelun avopalvelujen kehittäminen. Tapahtumassa esiteltiin erilaisia näkemyksiä tulevaisuuden lastensuojeluasiakkaista, alan kehitystrendeistä ja avohuollon palveluiden painopisteistä. Lastensuojelun asiakkuuksissa yleistynyt ilmiö 2020 luvulle tultaessa on sosiaalisten ongelmien periytyminen…