Sosiaaliala YAMK

Keskusteluja rikosseuraamusjärjestelmästä MSU:n opiskelijoiden kanssa

Koulupäivä sisälsi pienryhmätyöskentelyä Michigan State Universityn opiskelijoiden kanssa. Ryhmämme käsitteli rikosseuraamusjärjestelmien eroja ja yhteneväisyyksiä.  Mielenkiintoista oli näkökulmien konkreettinen eroavaisuus. Suomen järjestelmä pyrkii vahvasti kuntouttamaan ja rangaistukseksi määritellään vapauden menettäminen kun taas USA:ssa rangaistus on kokonaisvaltaisempi, mm. äänioikeuden menettäminen koskee vangin…

Vertailua USAn ja Suomen välillä: ”Nation of immigrants”

Keskustelumme aihe oli maahanmuutto ja kotoutuminen Suomessa ja USA:ssa. Tarkoituksena oli vertailla maiden käytäntöjä edellä mainittuihin asioihin liittyen. Keskusteluryhmässä olivat Taina Honka, Lumi Karjalainen, Riikka Rantakallio, Petteri Siekkinen, Pirjo Vuorinen ja John Jonston Michigan State Universitystä USA:sta.Kokemusasiantuntijana ryhmässämme oli Suomesta…

Ikääntyvien palvelut Suomessa ja USA:ssa

Kesäkuussa 3.6.2013 Sosiaalialan YAMK ryhmä sai vieraakseen sosiaalityön maisteriopiskelijoita Michigan State Universitysta.  Opiskelijat keskustelivat ja vertailivat teemoittain suomalaisia ja amerikkalaisia (Michiganilaisia) palveluja. YAMK -opiskelijat tapasivat yhteisessä  opiskelupäivässä. Tiimi Mandoliini keskusteli kääntyvien palveluista ja etuuksista Suomessa ja USA:ssa sekä vertaili eroja…