Sosiaaliala YAMK

Kansainvälisyyttä ja monikulttuurisuutta seminaarissa 14.11.2013

Kansainvälisyys- ja monikulttuurisuuskurssin seminaarien esityspäivänä saatiin kuunnella paljon mielenkiintoisia aiheita.

Suomeen on saapuneet ensimmäiset pakolaiset 1970 luvulla, kuitenkin vasta 1990 luvun jälkeen alkoi enemmäkseen etelä Suomessa ympäristössä jonkin verran näkemään ”ulkomaalaisia”.

Varsin tuoreen Suomen lyhyt historia maahanmuuttajista alettiin suunnittelee vasta 1990 luvulla maahanmuuttajilla kotouttamissuunnitelma lakia. Kunnissa heikosti onnistuneen kotouttamissuunnitelmien tulosten seurauksena, eduskunnassa luotiin uusi kotouttamislaki. Uusi kotouttamislaki astui voimaan syksyllä 2011.

1990 luvulta lähtien aika ajoin maahanmuuttajakeskustelu on ollut kuumaperuna. Tästä huolimatta erinäisissä yhteyksissä huomaa kuinka vähän tietoa valtaväestöllä on asiasta. Esim. käsitteiden sekoittaminen on arkipäivä: maahanmuuttaja on yhtä kuin pakolainen ja ulkomaalainen on kaikki valtaväestön ulkonäöstä poikkeava yksilö. Ongelma lienee myös poliittinen kysymys. Samanaikaisesti esim. Ruotsi vastaanottaa pakolaisia vuosittain muutama tuhat. Taas Suomessa kiintiöpakolaisten määrää nostettiin vuonna 2013 aiemmasta 300hlö/vuosi 500:taan henkilöön/vuosi.

http://jaga.puheenvuoro.uusisuomi.fi/151293-mina-hapean

Valtaväestä pitävät romaneja edelleen muukalaisina Suomessa, kun totuus on se että Romaanit ovat asuneet Suomessa jo ennen kuin suomalaisuudesta oli mitään tietoa. Jo lukiossa opetettiin, että Suomen kielen ja suomalaisten alkuperästä ei ole päästy yksimielisyyteen ja alkuperä onkin tässä suhteessa pitkälti määritelmäkysymys.

Romanit ovat suhteessa jääneet valtaväestöstä irrallaan, osin tahtomattaan. Romaneilla on vahva kulttuuri ja vahva vietti pitää ja säilyttää kulttuurinsa yllä. Sosiaali- ja terveysalalla romaani- asiakkaita on todella paljon suhteessa siihen paljonko romaaneja on yhteensä Suomessa. Romanit ovat yhteiskunnan syrjittyjä. Sitä on vaikea arvioida ovatko itse ajaneet itsensä kyseiseen asemaan vaiko onko todella valtaväestö ajanut heidät tilanteeseen. Tiedossa kuitenkin on, että romaaneilla on erinäisiä poikkeusoikeuksia mitä valtaväestöllä tai muu kulttuurin edustajilla ei ole.

Erinäisissä yhteyksissä romaanit vertailevat itsensä eri ryhmiin, toisessa yhteydessä ovat suomalaisia ja toisessa vertaavat itsensä ulkomaalaisiin.

Saamelaiset ovat asuneet Suomen alueelle kautta historian ja ovat Suomen alkuperäiskansaa. Valtaväestö on syrjinyt myös saamelaisia eikä ole kauan aikaa, kun saamelaiset ovat saaneet omalla kielellään käydä koulua.

Tuntuu että aika harva kansalainen haluaa myöntää sen todellisuuden, että Suomi on alusta alkaen ollut monikulttuurinen ja itse asiassa suomalaiset itsekin ovat maahanmuuttajia.   

Kirjoittanut Susan Olkkonen, sosiaalialan yamk-opiskelija