Sosiaaliala YAMK

Opintomatka Yhdysvalloissa: Oasis Family Center

Osa opintomatkaamme oli vierailu Oasis Family Centeriin Lansingissa Michiganissa. Pohjatiedot paikasta meillä oli melko hatarat, joten odotuksiakaan ei juuri ollut. Saapuessamme määränpäähän, meitä vastassa oli keskuksen työntekijä Melanie, joka kertoi meille OFC:n toiminnasta ja esitteli sen tiloja. Paikka on perustettu vasta tämän vuoden 2013 maaliskuussa. OFC tarjoaa asiakkailleen palveluna valvottuja lasten tapaamisia ja valvottuja huoltajan vaihtoja.

Tapaamistila

Keskuksen asiakkaat koostuvat perheistä, joista jommallakummalla vanhemmalla on jonkinlainen väkivalta-, joillain myös rikollistausta. OFC antaa lapsille mahdollisuuden tavata vanhempiaan turvallisessa ympäristössä ja vanhemmille näin mahdollisuuden pysyä lasten elämässä mukana huolimatta väkivaltataustasta. Heidän toiminnalleen tärkeitä perusteita on tarjota lapsille ja perheille turvallinen ja ymmärtäväinen ympäristö vahvistaa heidän välistä suhdettaan. Yksi oleellinen arvo on myös kunnioittaa jokaista asiakasta tasa-arvoisesti huolimatta hänen taustastaan.

Oasis Family Centerin tilat koostuvat pääasiassa kolmesta osasta: isien odotushuoneesta, äitien odotushuoneesta ja perhehuoneesta, jossa vanhempi pääsee tapaamaan lastaan turvallisesti leikkejä, pelejä ym. aktiviteetteja tukenaan käyttäen. Perhehuoneesta oli pyritty sisustamaan lapselle viihtyisä, mutta suuri hallimainen huone ilman ikkunoita kaipaisi vielä hieman leikkisyyttä ja väriä seinilleen. OFC:n työntekijä on aina läsnä tapaamisen aikana, mutta ei puutu sen sisältöön. Tarkoitus ei ole arvioida vanhemman kykyjä olla isä tai äiti vaan varmistaa näin kaikkien osapuolten turvallisuus. He voivat tukea vanhempaa, mikäli yhteyttä lapsen kanssa ei löydy. Lasta ei kuitenkaan pakoteta tapaamisiin, toki keskustella ja suostutella voidaan. OFC:n asiakasperheiden lapset ovat iältään noin 5-16-vuotiaita. Dokumentointia tapaamisten kulusta tehdään hyvin vähän juuri asiakasperheiden taustan vuoksi. Turvallisuuden varmistamiseksi, työntekijällä on käytössään ”panic button” ja ovet ovat jatkuvasti suljettuina.

Päästäkseen Oasis Family Centerin palveluiden piiriin, tarvitaan oikeuden määräys. Tämän jälkeen molemmat vanhemmat käyvät keskuksessa soveltuvuus- ja perehdytyskäynnillä, jossa selvitetään perheen sopivuus OFC:n palveluihin, mm. perheen historia, turvallisuutta koskevia huolenaiheita ja tulotaso, sekä heille selvitetään keskuksen käytäntöjä mm. turvallisuuden suhteen. Valvottujen tapaamisten ja vaihtojen maksut määräytyvät perheen tulojen mukaisesti alkaen $50 tunnilta tai $15 yhdeltä vaihtokerralta. Lisäksi asiakkaille tulee maksettavaksi $25 sisäänottomaksu. OFC:n toiminta on yhteiskunnan tukemaa ja siihen on toistaiseksi myönnetty rahoitus syyskuulle 2014.

Kiertäessämme OFC:n tiloja ja kuunnellessamme Melanien kerrontaa paikan toiminnasta, koin hieman ristiriitaisia ajatuksia keskuksesta ja sen toiminnasta. Lasten tapaaminen ns. vieraalla maaperällä on neutraali tapa vahvistaa omaa vanhemmuutta ilman minkäänlaista ilmassa leijuvaa jännitettä. Vanhemmalle ja lapselle annetaan mahdollisuus keskittyä vain toisiinsa ja tämän myötä lähentyä. Toisaalta tapaamisten ja vaihtojen järjestäminen OFC:ssa ei lähtökohtaisesti tue vanhempien välisen yhteistyön kehittymistä ja kommunikointia. Tämä on kuitenkin osa myös lapsen hyvinvointia ja tulevaisuutta. Ilmeisesti tarve kyseiselle keskukselle on kuitenkin ollut, koska se on vasta perustettu. Toki Suomessakin vastaavia valvottuja tapaamisia ja vaihtoja tehdään, mutta meillä ei ole erikseen siihen tarkoitettua keskusta. Toisaalta, tarvitaanko täällä sellaista? Koko opintomatkan aikana maidemme väliset kulttuurierot nousivat useasti pintaan, ehkä myös tässä tapauksessa. Ei ole automaatio, että se, mikä toimii USA:ssa, toimisi myös Suomessa tai toisinpäin.

Kirjoittanut Johanna Turunen, sosiaalialan yamk-opiskelija

Tagged on:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *