Sosiaaliala YAMK

Opintomatka Yhdysvalloissa: Waverly East Intermediate School

Mark Nestor, joka on myös tehnyt musiikkia lasten kanssa ja levyttänyt lauluja heidän kanssaan

Ensimmäinen kokonainen päivämme East Lansingissa sai hienon alun vierailullamme koululla koulukuraattori/sosiaalityöntekijä Mark Nestorin opastamana. Koulussa on 10–12-vuotiaita lapsia ja oppilaita on yhteensä 400. Koulupäivät ovat alkavat pääsääntöisesti klo: 7.30 ja päättyvät 14.30. Vierailumme alussa neljä koulun oppilasta esitteli vuorollaan meille koulun toimintaa, sääntöjä ja tavoitteita.

Koulussa on mahdollista osallistua erilaisiin ryhmiin ja yhteisölliseen toimintaan, joilla tuetaan lasten myönteistä kehitystä, kasvua ja tavoitteita. Yhtenä esimerkkinä YES -ohjelma, johon osallistuvat sellaiset 11–14-vuotiaat lapset, joiden vanhemmilla tai muulla läheisellä on päihde-ja/tai mielenterveysongelmia. Ryhmässä käydään läpi faktatietoa päihteistä ja mielenterveysongelmista ja ohjelman yhtenä tavoitteena on korostaa, ettei vanhemman tai muun läheisen päihde- tai mielenterveysongelma ole koskaan lapsen syytä. Tavoitteena on lisätä lapsen ymmärrystä ja tietoisuutta ja välttää ongelmien siirtyminen vanhemmista lapsiin. Ohjelmassa keskitytään seuraaviin seikkoihin; levottomuus, masennus, päihdeongelma ja samanaikainen mielenterveys- ja päihdeongelma. Tämän ohjelman lisäksi koulussa on yhteisöllistä toimintaa lasten kiinnostuksen mukaan esimerkiksi erilaista urheilua, varainkeruuta jne. Lisäksi on olemassa ryhmä esimerkiksi läheisensä menettäneille lapsille. Ryhmässä käsitellään surua ja sen kanavoimista.

Vaikuttavaa koulun toiminnassa olivat niin sanotut PRIDE- tavoitteet käyttäytymiselle. PRIDE:ssa on kyse hyvistä käytöstavoista ja käyttäytymisestä eri osa-alueilla. PRIDE tulee sanoista Preparation, respect, integrity, determination ja engagement ja sen perusajatuksena on: ”always do the right thing, even when no one is watching”. Tavoitteet on määritelty jokaiselle sanalle erikseen esimerkiksi käytävälle, luokkaan, wc-tiloihin ja ruokalaan ja ne ovat konkreettisesti näkyvillä joka puolella koulua. Lasten ei tarvitse miettiä mitä heiltä odotetaan, vaan odotukset ja säännöt sekä niiden laiminlyönneistä seuraavat rangaistukset ovat kirjallisesti esillä. Tämä luo selkeyttä käytäntöihin ja lapset tietävät mitä heiltä odotetaan.

PrideKoulukuva

Koulun toiminnassa päällimmäisenä esiin nousi positiivinen ilmapiiri. Koulun yhtenä toiminta-ajatuksena on keskittyä jokaisen yksilöllisiin vahvuuksiin ja tähdätä sen kautta itsetunnon vahvistumiseen. Koulun seinillä oli esillä paljon positiivista energiaa luovia julisteita ja kirjoituksia. Myös lasten tekemä taide käytävillä ihastutti. Taloudellinen tilanne Yhdysvalloissa, Michiganin osavaltiossa ja näin ollen myös paikallisella tasolla on heikko ja osaltaan heikentää mahdollisuuksia tukea lapsia ja perheitä heidän haasteissaan. Koulun toiminta-ajatus ja ideologia erilaisine lapsille suunnattuine ohjelmineen vakuutti ja oli osoitus aidosta välittämisestä ja yhteisöllisyyden voimasta.

Kirjoittanut Saara Nieminen, sosiaalialan yamk-opiskelija

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *