Sosiaaliala YAMK

Opintomatkalla Yhdysvalloissa: Community Mental Health Authority, Lansing

Tutustuimme paikalliseen kehitysvammaisten päivätoimintakeskuksen Community Mental Health Authorityn toimintaan Lansingissä Michiganin osavaltiossa Yhdysvalloissa. CMHA on voittoa tuottamaton organisaatio, jonka rahoitus perustuu asiakkaiden sairasvakuutuksille. Päivätoimintakeskuksessa on yhteensä yli 250 asiakasta ja 80 työntekijää. Asiakkaat ovat jakautuneet eri osastoille tekemään joko alihankintatöitä paikallisille yrityksille tai osallistumaan kuntouttavaan päivätoimintaan. Erilaisia päivätoimintaryhmiä on yhteensä seitsemän, joissa asiakkaat viettävät viisi päivää viikossa tai vähemmän. CMHA:n toiminnan tavoitteena on saada asiakkaat osaksi ympäröiväää yhteiskuntaa esimerkiksi siten, että asiakkaat lähtevät päivätoiminnasta kaupungille pienryhmissä noin kerran viikossa. Päivätoimintayksikkö sijaitsee kaupungin laidalla ja työntekijät toivat esille resurssien puutteen autojen ja henkilökunnan osalta, joka vaikeuttaa inkluusion toteutumista.

WP_000408

Päivätoimintakeskuksen asiakkaat ovat pääosin kehitysvammaisia, joiden tuen tarve vaihtelee vähäisestä vahvan tuen tarpeeseen. Lisäksi toimintakskuksessa on muutamia fyysisesti vammautuneita henkilöitä, joiden palveluita ei ole voitu syystä tai toisesta järjestää muualla. Työntekijät ovat koulutukseltaan perusasteen tutkinnon suorittaneita sosiaaliohjaajia, sosiaalityöntekijöitä ja psykologeja. Jonoa päivätoimintaan ei saa olla, joten työntekijät tarvittaessa järjestävät paikan uudelle asiakkaalle, vaikka paikat olisivatkin täynnä. Päivätoiminnan palveluiden piiriin kuuluu myös kuljetuksen järjestäminen asiakkaille, joista jotkut asuvat muutaman tunnin automatkan päässä. Kilpailevia toimijoita ei kehitysvammaisten päivätoiminnan saralla tällä hetkellä ole.

Lansingissä sijaitseva päivätoimintayksikkö on pikaisen tutustumisen perusteella melko samanlainen verrattuna Tampereen kaupungin suureen kehitysvammaisten toimintayksikköön Nuutisaran toimintakeskukseen. Yhtäläisyyksiä ovat muun muassa alihannkintatyöt, yksikön koko ja sijainti kaupungin laidalla. Erona CMHA:n ja Nuutisaran välillä ovat yhteiskuntarakenteiden eroista johtuvat seikat, kuten rahoitus. Kuljetus on myös toimintakeskuksen järjestetävä molemmissa yksiköissä, mutta Tampereella Nuutisaran toimintakeskus järjestää asiakkaiden kuljetuksen päivätoimintaan taksien lisäksi Tampereen kaupungin busseilla, Lansingissä palvelukeskus on kilpailuttanut bussiyhtiöitä palvelukseensa.

Kehitysvammaiset ihmiset ovat asiakkaina samanlaisia sekä Yhdysvalloissa että Suomessa. Heidän välitön suhtautumisensa vieraiijoihin on aitoa ja heillä on myös samankaltaisia haasteita sopeutua yhteiskuntaan –  tai yhteiskunnalla on haasteita sopeutua heidän tarpeisiinsa. Toimintakeskuksen ja asumispalveluiden puitteet ja ammattilaisten asenteet eivät ole vielä täysin tukemassa esimerkiksi kehitysvammaisten ihmisten seksuaalisuutta. Sekä Lansingissä että Tampereella asiaan on havahduttu ja toimintaa kehitetään jatkuvasti vastaamaan asiakkaiden tarpeita ja toiveita.

CMHA:n toiminnasta meille kertoi toimintakeskuksen työntekijä, projektikoordinaattori Dorothy A. Archambeau.

Kirjoittanut  Henna Hellqvist, sosiaalialan yamk-opiskelija

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *