Sosiaaliala YAMK

Etelä-Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilun päättymisen jälkeisiä tunnelmia ja tuloksia

Valtakunnallisesti toteutettu työllisyyden kuntakokeilu päättyi vuoden 2015 lopussa. Työ- ja elinkeinoministeriö keräsi kuntakokeilujen toimintakauden ajalta tietoa hankkeiden toteutuksesta. Tietoa kartoitettiin liittyen hankkeiden henkilöstöön, palvelujen ja toimintamallien kehittämiseen sekä yhteistyöhön eri toimijoiden kesken. Lisäksi kysyttiin myös arvioita hankkeiden onnistumisesta ja tärkeää…

KOULUKIELTÄYTYMINEN, ILMIÖ JOHON ON PUUTUTTAVA – Teija Halkolan YAMK opinnäytetyö

Johdanto Koulukieltäytymisestä on tullut sosiaalitoimen ja koulumaailman uusi haaste. Yläkoululaisten ikäluokasta 2–4 % jää kotiin ja osa näistä kieltäytyy kokonaan menemästä kouluun. Luku on suuri ja valitettavasti kasvamaan päin. Esimerkiksi ADHD:n esiintyminen väestössä on suurin piirtein yhtä suurta kuin koulukieltäytymisen,…

Valtakunnallisen Työllisyyden Kuntakokeilun päätösseminaari – Kunnat työllisyydenhoidon keskiössä

Hallitusohjelmaan sisältyvän kuntakokeilun tarkoituksena on ollut löytää uusia paikalliseen kumppanuuteen perustuvia työmarkkinoille integroinnin malleja rakennetyöttömyyden alentamiseksi. Kokeilu on toteutettu ajalla 1.9.2012 – 31.12.2015. Kokeilussa oli mukana yhteensä 61 kuntaa ja hankkeita oli 26. Kokeilu on tarjonnut kunnille nykyistä paremmat mahdollisuudet…