Sosiaaliala YAMK

Adoptiot

Kansainväliset adoptioperheet asiakastyössä

Vuonna 2012 uudistuneen adoptiolain mukaan kuntien sosiaaliviranomaisten tehtävänä on antaa adoptioneuvontaa lapsen adoptiota harkitseville, adoptioperheeksi tai adoptiotaustaisille henkilöille. Mitä sinä tiedät adoptiotoiminnasta? Suomessa annetaan adoptioon n. 30-50 lasta vuodessa. Eri maista Suomeen muuttaa vuosittain 160-190 adoptiolasta, joista suurin osa leikki-ikäisiä.…