Sosiaaliala YAMK

Uncategorized

Innostu ikääntymisestä – tulevaisuuden hyvinvointipalvelut 2025 workshop

TAMK:n Kuntokadun kampuksella järjestettiin toukokuussa 2014 innovatiivinen workshop teemalla Innostu ikääntymisestä – tulevaisuuden hyvinvointipalvelut 2025. Iltapäivän kestäneen tilaisuuden järjestelyistä vastasivat lehtori Mirva Kolonen ja yliopettaja Sirpa Salin. Paikalla oli TAMK:n oman organisaation ja muiden paikallisten koulutusorganisaatioiden edustajia, Tampereen kaupungin edustajia…

Keskusteluja rikosseuraamusjärjestelmästä MSU:n opiskelijoiden kanssa

Koulupäivä sisälsi pienryhmätyöskentelyä Michigan State Universityn opiskelijoiden kanssa. Ryhmämme käsitteli rikosseuraamusjärjestelmien eroja ja yhteneväisyyksiä.  Mielenkiintoista oli näkökulmien konkreettinen eroavaisuus. Suomen järjestelmä pyrkii vahvasti kuntouttamaan ja rangaistukseksi määritellään vapauden menettäminen kun taas USA:ssa rangaistus on kokonaisvaltaisempi, mm. äänioikeuden menettäminen koskee vangin…

Uusi Blogi

TAMKin sosiaalialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon omalla blogilla on useita tavoitteita. Näistä ensimmäinen on oven raottaminen sosiaalialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoiden maailmaan: opintojen sisältöihin sekä niistä nousseisiin ajatuksiin ja oivalluksiin. Opiskelijoiden omat kirjoitukset opintojaksojen annista, vierailuista ja luetuista kirjoista antavat toivottavasti realistisen kuvan…

Tulevaisuuden hyvinvointipalveluja

”Tulevaisuus tehdään tänään”. Tämä on ollut mielimottoni jo pitkään. Tulevaisuuden ennustaminen kristallipallosta on melkoisen turhaa puuhaa ja kuuluu sirkushuveihin, sen sijaan tulevaisuutta pystyy ennakoimaan, ainakin jossain määrin. Tiedämme väestön ikärakenteen muuttuvan ja tiedämme, että ekologiset haasteet tulevat ennemmin kasvamaan kuin…

Monta trippiä vuonna 2026

Yhdysvalloissa oli 1960-luvulla visiona presidentti Kennedyn johdolla ihmisen pääsy kuuhun kymmenessä vuodessa, mikä toteutuikin. Vuoden 2025 Suomessa sosiaalipalvelut auttavat muun muassa omilta hyvinvointiradoiltaan suistuneita päihteiden käyttäjiä. Hullunkurisen valtiofilosofin leiman saanut Pekka Himanen kirjoittikin vuonna 2010 kirjassaan Kukoistuksen käsikirjoitus että kuuhun…

Tulevaisuuden kuvia työelämän hyvä- ja huono-osaisuudesta

Opintokokonaisuutemme ”Muuttuva toimintaympäristö” kontaktiopetus huipentui luovaan seminaaripäivään, jossa tiimit esittivät tulevaisuuden skenaarionsa valitsemallaan tavalla. Tiimimme iloksi (ja toivottavasti myös katsojien) kävi ilmi, että pidämme kaikki näyttelemisestä. Ehkäpä perustamme harrastelijateatterin valmistumisen jälkeen, sosiokulttuurisen sellaisen tietenkin! Skenaarioiden pointit olivat monilta osin katsojien…

Pitkäikäisyyteen varautumista, vanhuudenpäiviä tallinnalaisessa hoivakodissa vai kotipiirin hellässä huomassa?

Millaisessa maailmassa ja minkälaisille asiakkaille vanhuspalveluja vuoden 2026 Suomessa tuotetaan? Entäpä millaisille palveluille on kysyntää ja mihin yhteiset rahat riittävät? Työstimme muutaman skenaarion siitä, millaista voisi olla ikääntyä Suomessa vajaan kahdenkymmenen vuoden kuluttua. Esitimme nämä skenaariot opiskelijaryhmällemme uutislähetysten muodossa. Uutisankkuri…

Vuoden 2026 lastensuojelupäivät

Valtakunnallisten lastensuojelupäivien 2026 yhteisenä teemana oli kumppanuustoiminta julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kesken, sekä lastensuojelun avopalvelujen kehittäminen. Tapahtumassa esiteltiin erilaisia näkemyksiä tulevaisuuden lastensuojeluasiakkaista, alan kehitystrendeistä ja avohuollon palveluiden painopisteistä. Lastensuojelun asiakkuuksissa yleistynyt ilmiö 2020 luvulle tultaessa on sosiaalisten ongelmien periytyminen…