Sosiaaliala YAMK

Koulukieltäytyminen

KOULUKIELTÄYTYMINEN, ILMIÖ JOHON ON PUUTUTTAVA – Teija Halkolan YAMK opinnäytetyö

Johdanto Koulukieltäytymisestä on tullut sosiaalitoimen ja koulumaailman uusi haaste. Yläkoululaisten ikäluokasta 2–4 % jää kotiin ja osa näistä kieltäytyy kokonaan menemästä kouluun. Luku on suuri ja valitettavasti kasvamaan päin. Esimerkiksi ADHD:n esiintyminen väestössä on suurin piirtein yhtä suurta kuin koulukieltäytymisen,…