Sosiaaliala YAMK

Kansainväliset adoptioperheet asiakastyössä

Vuonna 2012 uudistuneen adoptiolain mukaan kuntien sosiaaliviranomaisten tehtävänä on antaa adoptioneuvontaa lapsen adoptiota harkitseville, adoptioperheeksi tai adoptiotaustaisille henkilöille. Mitä sinä tiedät adoptiotoiminnasta?

Suomessa annetaan adoptioon n. 30-50 lasta vuodessa. Eri maista Suomeen muuttaa vuosittain 160-190 adoptiolasta, joista suurin osa leikki-ikäisiä. Niin lasten kuin adoptiovanhempien taustat ovat hyvin moninaiset. Lapsilla voi olla vaikeita hylkäämiskokemuksia ja erityistarpeita. Adoptiovanhempien ja lasten vuorovaikutuksen sekä kiintymyssuhteen rakentaminen on tärkeää. Mutta ennen muuta adoptiolapsi tai –nuori tulee kohdata ensisijaisesti lapsena kuten muutkin ikätoverinsa.

Adoptiotoiminta on yhteistyötä, jonka keskiössä on aina lapsen etu. Sosiaalialan työntekijöinäkään emme ole yksin, sillä paljon tietoa ja kokemuksia on saatavilla. Kun kohtaat adoptioperheen tai –lapsen älä jää ihmettelemään, vaan ota selvää. Myös adoption kokeneiden keskinäisen vertaistuen mahdollistaminen on tärkeää.

Tässä muutamia hyödyllisiä linkkivinkkejä perhetyöhön ja kansainväliseen adoptioon liittyen:

Osallistutaan siis kaikki kymmenen perhejärjestön vuonna 2013 käynnistämiin talkoisiin, joissa tavoitteena on ”kaikkien perheiden Suomi”!  Tuo kehittämishanke on osa Raha-automaattiyhdistyksen Emma ja Elias –avustusohjelmaa, jossa parannetaan alle 15 –vuotiaiden kasvuoloja ja osallisuutta sekä vahvistetaan vanhemmuutta ja aikuisten yhteisvastuuta lasten hyvinvoinnin tukena. Lisätietoa (linkki www.emmaelias.fi)

Kirjoittaneet Sirpa Mäkinen ja Elina Krihvel